Webové portály, CRM

Jsme specialisty na internetové informační portály a CRM. Pro všechny aplikace využíváme jednotnou platformu Kentico CMS, do které zapracováváme speciální požadavky zákazníka.

Výhody webového portálu

Webový portál jako prostředek pro výměnu a uchování informací je stále častěji využívaným řešením.Webový portál je v podstatě internetová stránka, která obsahuje důležité informace z datové báze.

Mezi hlavní výhody patří:

  • dostupnost odkudkoliv z internetu a z téměř jakéhokoliv zařízení, do internetu připojeného a umožňujícího prohlížení webových stránek
  • modularita výstavby - jednotlivé prvky portálu lze přizpůsobovat a postupně do systému implementovat na základě aktuálních potřeb firmy
  • propojitelnost s dalšími systémy - webový portál může být srdcem výměny informací ve firmě. Je možné jej propojit s informačním systémem firmy, mobilní aplikací, webovou prezentací a dalšími funkčními prvky IT struktury.
  • definice přístupových práv - každému uživateli lze nastavit přesně jakým způsobem a s jakými daty v systému může pracovat
  • firemní design - portál lze stejně jako webové stránky přizpůsobit korporátnímu designu a získat tak osobitý vzhled aplikace

Typické příklady využití webového portálu

Pro praktický přehled uvádíme vybrané moduly, které lze do webového portálu např. implementovat systému

Úložiště firemních dokumentů

Typicky bývá internetový portál využíván jako úložiště různých typů dokumentů, tříděných do knihoven včetně evidence verzí. Přístup k dokumentům je přísně definován nastavením přístupových práv uživatelů.

Žádankový systém, schvalovací procesy

Tento modul zajišťuje možnost zadání různých požadavků (dovolená apod.) a jejich schválení v hierarchii firmy. Na veškeré události, ať už je to požadavek nebo schválení, jsou uživatelé upozorňováni emailem nebo SMS.

Rezervační systém

Tento modul řeší formou kalendáře a systému žádostí rezervace místostí, služebních vozidel apod.

Docházkový systém

Kromě základní evidence docházky do zaměstnání lze prostřednictvím tohoto modulu sledovat i odpracovaný čas na konkrétních projektech nebo činnostech.

Pohled do účetnictví firmy např. na pohledávky, skladové zásoby apod.

Často bývá firemní protál využíván pro zobrazení vybraných dat z informačního systému pracovníkům firmy, externím spolupracovíkům, zákazníkům nebo jiným partnerům. Mohou to být jak informace o fakturaci, tak i informace o skladových zásobách nebo vybrané informace z jakéhokoliv jiného modulu.

Projektové řízení

S výhodou lze právě přes firemní portál řídit a sledovat běh malých i rozsáhlých projektů. Na každém projektu lze sledovat úkoly, dokumenty, harmonogram a další informace.

E-learning

V současnosti se stále častěji využívá ke vzdělávání zaměstnanců e-learningové řešení právě prostřednictvím internetového rozhraní. Zde mohou být uloženy nejen studijní materiály a videa, ale i online kontrolní testy, které získané znalosti zaměstnance ověří.


Máte dotaz? Chcete vypracovat nezávaznou nabídku?

Napište nám

 
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí
Klientská zóna