Zakázkové aplikace, firemní portály

Každý je specifický a má své konkrétní potřeby. Pro firmy a jejich aplikace to platí stejně, proto se snažíme našim zákazníkům porozumět a vytvořit systém, který plně podpoří jejich práci a růst.

Zakázkové aplikace, firemní portály

CZ | EN

Společnost Neuman Company s.r.o. se snaží maximálně porozumět práci svých zákazníků a flexibilně reagovat na jejich potřeby. Díky unikátní metodologii při vývoji aplikací na míru můžeme dosáhnout kvalitního výsledku v krátké době a s nízkými náklady.

Krabicové řešení

Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na vývoj aplikací často volí firmy nákup tzv. krabicového řešení a snaží se mu přizpůsobit.

Výhody:

 • nízká cena
 • krátká doba nasazení - implementace

Nevýhody:

 • omezené funkce - přílišná obecnost
 • složité ovládání, které musí postihnout potřeby "všech"
 • v podstatě minimální možnosti přizpůsobení

Zákázkový vývoj na "zelené louce"

Druhým extrémem je vývoj aplikace zcela od základů. Po procesu složitých analýz, zdlouhavého vývoje a ověřování lze teoreticky dosáhnout ideálního výsledku bez kompromisů.

Výhody

 • možnost přesně postihnout procesy zákazníka

Nevýhody

 • velmi vysoké náklady na analýzu, vývoj a testování
 • vysoké nároky na pracovníky zákazníka, jejich imaginární představivost a schopnosti
 • rizika nedokončení projektu vzhledem době a složitosti vývoje
 • často nebývá naplněn původně plánovaný rozsah

Neuman Company Fast Implementation Method

Jedná se o logický a relativně jednoduchý proces, kombinující obě výše uvedené metody. Metoda byla ověřena v praxi. Je založena na schopnostech a zkušenostech pracovníků Neuman Company a jejich sžitím se s procesem. Celý postup spočívá v následujícím:

 1. pracovník Neuman Company se aktivně seznámí s procesy, které má zpracovávat, tak, že působí přímo ve firmě společně se zaměstnanci a to postupně na všech místech. Přitom zjišťuje maximum informací o tom jak vše funguje, či naopak nefunguje a sbírá datové podklady jako základ datového modelu.
 2. následně je zpracován datový model, popisující sebraná data a popsány funkční objekty. Do vytvořeného datového modelu jsou importována data, sebraná během fáze 1
 3. následně je vytvořen model celé aplikace, případně aplikací ve formě drátěných modelů. Tyto modely jsou odprezentovány zákazníkovi a pokud se s nimi zákazník ztotožní, začnou programové práce.
 4. Jakmile je dokončena první verze aplikace, zahajuje se zkušební, případně ověřovací provoz, kdy opět za účasti pracovníka Neuman Company, který stejně jako v první fázi působí na pracovišti a s aplikací sám v praxi pracuje a školí souběžně klíčové uživatele.
 5. Po dokončení odlaďovací fáze je možné nenásilně přejít do ostrého provozu.

Základem je kvalitní komunikace vývojářů s pracovníky zákazníka.

Výhody:

 • Díky pobytu tzv. "on site" můžeme lépe a rychleji reagovat na reálné potřeby uživatelů a systém odladit skutečně na míru.
 • Podklady pro vývoj jsou sbírány nenásilně, snižuje to zatížení pracovníků zákazníka a zároveň jsou eliminována rizika nedorozumění, pokud by vše probíhalo jen klasicky "v kanceláři".
 • Návrh aplikace i její vývoj je rychlejší, dolaďování probíhá často vývojářem přímo u zákazníka bez nutnosti neustálého a komunikačně náročného cyklu zákazník - konzultant - vývojář, jako je tomu u klasických metod.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí
Klientská zóna