Jak to probíhá ?

Ke každému projektu, ať malému tak rozsáhlému přistupujeme se stejnou odpovědností a profesionalitou. Prostudujte si, jak postupujeme, abychom efektivně dosáhli toho nejlepšího výsledku.

Průběh realizace webové prezentace

Příprava a návrh

V první fázi je rozhodující dobře zvládnout přípravnou fázi. Výsledkem této přípravy je úvodní studie, jednoduchý dokument, který popisuje tyto základní vlastnosti a cíle realizovaného projektu.

Jako zdroje pro zpracování úvodní analýzy slouží obvykle zdroje:

 1. rozhovory s klientem a jeho zaměstnanci
 2. průzkum konkurence a projektů s obdobnou tématikou
 3. pokud je k dispozici studium a zhodnocení stávající prezentace

Obsahem úvodní studie jsou potom následující informace:

 1. základní charakter projektu - prezentace, eshop, mikrostránka
 2. cílové skupiny návštěvníků, které chceme oslovit
 3. navigační struktura prezentace - menu a jeho kategorie
 4. základní funkční prvky, které by měly jednotlivé stránky obsahovat a jejich propojení - tvroba wireframe
 5. definice odpovědných osob pro jednotlivé fáze projektu za zákazníka

Tvorba grafického návrhu

Z podkladů vytvořených během analýzy zpracuje náš grafik grafický návrh. Máme zkušenosti i s grafickým návrhem dodaným externí grafickou firmou. V každém případě grafický návrh musí zahrnovat následující vlastnosti:

 • Pro každý wireframe z analýzy musí být zpracována jeho grafická podoba v poměru 1:1 jako budoucí web
 • Grafický návrh musí obsahovat finální grafiku, pokud budou na grafickém návrhu dynamické prvky, musí to být uvedeno v popisu
 • Ke grafickému návrhu by měla být připojena dokumentace
  • s popisem použitých barev
  • s popisem použitých fontů
  • komentáře k realizaci, pokud něco není z grafického návrhu zjevné
 • Prohlášení o právu použití veškerých podkladů k veřejné prezentaci

Následně probíhá odlaďování grafického návrhu se zákazníkem, dokud výsledek není perfektní.

Implementace

Následně všechny podklady včetně návrhu kompletně přebírá implementátor, který grafický návrh rozřeže a vytvoří šablony pro redakční systém. Doplní jejich funkčnost případně provede další úpravy.

Ve chvíli, kdy je web připravený a nasazený, dojde k vyškolení klíčových uživatelů, kteří budou zajišťovat prvotní naplnění webu obsahem. Alternativně jsme schopni web na základě dodaných podkladů od zákazníka naplnit a zákazník pouze koriguje finální výsledek. V každém případě jsme uživatelům plně k dispozici v případě, že by něco ze školení zapomněli nebo měli jiný problém.

Testování

Ve chvíli kdy je web připravený, je nutné jej plně otestovat. Testování má několik úrovní:

 1. test podle wireframů, zda obsah a jednotlivé bloky fungují tak, jak mají
 2. ověření obsahu - kompletnost, obsahová správnost
 3. kontrola programových úprav a jejich funkčnost
 4. kontrola procesů na pozadí - schvalování, sběr dat apod.
 5. kontrola uživatelské přívětivosti

SEO, internetový marketing

Základní aplikace standardních prvků SEO pokládáme za samozřejmost a probíhá rutinně při implementaci jako součást základní dodávky. Dále je možné u naší společnosti objednat další prvky internetového marketingu, jejchž realizace probíhá od fáze návrhu, přes realizaci a testování a pokračuje zpravidla i po předání webového projektu do rutinního užívání.

Zahájení ostrého provozu, předání díla

Po úspěšném ukončení testů a realizaci případných úprav je dílo připraveno k předání. Je sepsán předávací protokol, který shrnuje případné odchylky od původního zadání a je potvrzen odpovědnými osobami obou firem.

Související dokumenty

Máte dotaz? Chcete vypracovat nezávaznou nabídku?

Napište nám

 
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí
Klientská zóna